Nawigacja

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury  z siedzibą w Warszawie.
 2. Dane kontaktowe administratora to
  1. adres: Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, ul. Marszałkowska 56, 00-545 Warszawa;
  2. adres e-mail: info@teatrpolonia.pl,
  3. tel.: 22 621 61 41
 3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczoną osobą pod adresem e-mail: abi@teatrpolonia.pl albo pisemnie, na adres siedziby administratora, z dopiskiem „dane osobowe”.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 1. założenia konta w sklepie internetowym Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury i umożliwienia Państwu dokonywanie zakupów w tym sklepie (zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy;
 2. ewentualnego wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości (w przypadku żądania wystawienia faktury VAT) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 3. komunikacji marketingowej (w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie na adres e-mail informacji o promocjach, wyprzedażach i nowościach) - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na polegający  na niezbędności przetwarzania do wysyłki newslettera na podany przez Państwa adres e-mail;
 4. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu administratorowi ustalenie lub dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. dostawcom usług IT (platforma sklepu internetowego, wysyłka newslettera),
  2. firmom kurierskim lub operatorom pocztowym (wysyłka zamówionych towarów),
  3. firmom zajmującym się usługami księgowymi (w przypadku żądania wystawienia faktury VAT - wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości),
  4. bankom lub operatorom usług płatniczych (zapłata za zamówione towary).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, do czasu usunięcia konta w sklepie internetowym. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów. Dane osobowe przetwarzane w celu  komunikacji marketingowej będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera lub wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
 3. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora.
 4. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach komunikacji marketingowej i ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych w celu założenia konta w sklepie internetowym Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości założenia konta w sklepie internetowym.

 

zobacz więcej » e-mail: sklep@teatrpolonia.pl telefon: 22 622 21 32